Värmlands Spelmans-förbunds Webbarkiv

Värmlands Spelmansförbunds Arkiv

En digital lagringsplats för Värmländsk folkmusik och spelmanstraditioner.

Läs mer Logga in

Välkommen till Värmlands Spelmansförbunds digitala arkiv!

För medlemmar i förbundet finns här noter, skrifter, inspelningar och tidigare utgåvor av medlemstidningen Värmländsk Folkmusik.

Arkivet innehåller just nu:

775

notblad

32

ljudklipp

24

videoklipp

119

tidningar

20

nothäften och böcker

69

historiska dokument

Alltid tillgängligt för medlemmar

Det material som tillgängliggörs här är sådant som finns i Värmlands Spelmansförbunds omedelbara ägo, det vill säga material det själv har producerat och som finns tillgängligt på kansliet. Detta material har tidigare varit tillgängligt för medlemmarna i tryckt format, men nu återkommer det i ett mer lättåtkomligt forum.

Om arkivet

Detta stycke återfinns i Värmlands Spelmansförbunds medlemstidning Värmländsk Folkmusik, nummer 4, 1989, med anledning av Värmlands Spelmansförbunds 60 års-jubileum:


Att vår folkmusik är ett kulturarv, som måste bevaras åt eftervärlden, råder det väl inga delade meningar om numera. När Erik Gustavsson påbörjade sin dokumentation av Värmländsk folkmusik skedde detta genom notskriften, den enda metod som stod till buds på den tiden. Så kom bandspelaren, som ju innebar en fullständig revolution. I stället for den ofullständiga bild av låten, som notskriften kunde förmedla även för den mest noggranne upptecknaren, fick man nu höra låten spelas, i bästa fall av traditionsbäraren.
   Och på de senaste åren har vi videokameran som blivit det perfekta verktyget för dokumentation.
   Tack vare pengar från landstinget inleddes för c:a 10 år sedan en mer systematisk dokumentationsverksamhet i fråga om värmländsk folkmusik. Och 1983 instiftades en musikantikvarisk avdelning på Värmlands museum i Karlstad. Där finns nu en försvarlig samling - säkerligen över 1000 band - inspelad folkmusik - och även annan musik - lagrad, och denna samling ökar stadigt efterhand som insamlingsarbetet fortskrider. Det rika materialet ska efter en tidsödande bearbetning med systematisering och katalogisering hållas tillgängligt for envar i arkivet i Gamla badhuset i Karlstad. Förhoppningsvis ska det inte röna samma öde som åtskilligt av det, som finns i våra otaliga arkiv, att begravas och falla i glömska.
   Kanske kan en datorisering någon gång i framtiden underlätta tillgängligheten. Men Värmlands museum lever som bekant under knapphetens kalla stjärna när det gäller ekonomin, så det kan nog dröja.

Det material som tillgängliggörs här är främst sådant som finns i Värmlands Spelmansförbunds omedelbara ägo, det vill säga material det själv har sammanställt och som finns tillgängligt på kansliet. Detta material har tidigare varit tillgängligt för medlemmarna i tryckt format, men nu återkommer det i ett mer lätt åtkomligt forum. Dessutom, för alla som inte har sparat dem eller varit medlem tidigare, så kommer det här läggas upp alla medlemstidningar som Värmlands Spelmansförbund har gett ut.

Att tillgängligöra material på nätet är idag det enklaste och effektivaste sättet att förmedla information till en stor mängd människor. Arkivet är således ett första steg mot att göra det möjligt för våra medlemmar att beskåda omfattningen av vad som gjorts, och för att påminna om vad mycket ert stöd och engagemang kan åstadkomma!

Logga in

Logga in för att ta del av allt material eller bli medlem i Värmlands Spelmansförbund för att kunna ta del av arkivet!